ANBI

ANBI

Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is door de Belastingdienst toegewezen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over deze status.

De Belastingdienst eist van instellingen met een ANBI status, dat zij informatie verstrekt over de instelling. Deze informatie vindt u op deze pagina.

Naam instelling

Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg

Fiscaal nummer (RISN)

8184.96.241

Rekeningnummer

NL67 INGB 0004 4191 04 t.n.v. Evangelische Gemeente ICHTHUS

Contactgegevens

Postbus 389
4100 AJ Culemborg

De volledige adresgegevens vindt u op deze pagina.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Hans Zoutewelle; e-mail: voorzitter
Secretariaat Jan Martijn Broekhof; e-mail: secretaris
Penningmeester René Maatman; e-mail: penningmeester

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg wordt verwoord in de visie van de gemeente.

Beloningsbeleid

De Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg werkt alleen met vrijwilligers. Er zijn geen medewerkers met een arbeidsovereenkomst of een dienstverband. Er worden geen salarissen uitgekeerd.

Doelstelling

De missie van de Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg is:

“Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die, door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.”

Meer informatie over onze visie vindt u op deze pagina.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Binnen de Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg wordt wekelijks gecollecteerd voor een van de projecten. Daarnaast ontvangt de Evangelische Gemeente Ichthus Culemborg giften via haar bankrekening die bestemd zijn voor de goede doelen of de gemeente zelf.

Financiële verantwoording

Alle giften, die bestemd zijn voor goede doelen, worden tweemaal per jaar overgemaakt aan deze goede doelen.

Toewijzing giften via bankoverschrijving

Tijdens de ALV op 31 maart 2015 is de toewijzing van giften besproken, die op de bankrekening van onze gemeente worden overgemaakt. Het is voor onze penningmeester niet altijd duidelijk hoe de giften verdeeld moeten worden tussen het maandproject en de gemeente. Om deze toewijzing op een juiste manier te laten verlopen verzoekt de penningmeester de gevers om duidelijk aan te geven of een gift voor de gemeente is, of voor het maandproject. Indien u voor beide doelen wilt geven, wilt u deze gift dan in twee overschrijvingen splitsen? Wanneer u vragen heeft over de omschrijving of toewijzing, stelt u deze dan aan de penningmeester.