Missie en Visie

Missie

Wat wij willen zijn: een gemeenschap van gelovigen die, door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.


Visie

Aanbidding

Onze persoonlijke relatie met God

 • Jezus is ons alles waard en we geven Hem de eerste plek in ons leven
 • We eren God voor wie Hij is en danken Hem van harte voor wat Hij geeft
 • We vertrouwen God onvoorwaardelijk en gehoorzamen Hem in alles
 • We eren God door zijn liefde te tonen in wat we zeggen en doen
 • We uiten onze liefde voor God graag door muziek en samenzang
 • Samen gedenken we Jezus’ ultieme liefde met brood en wijn
 • We kijken verwachtingsvol uit naar de ontmoeting met Jezus als Hij terugkomt

materiaal voor huiskringen

Gemeenschap

Door Gods liefde hebben we elkaar van harte lief

 • We volgen Jezus en stimuleren elkaar om dichtbij Hem te leven
 • We vormen een sterke gemeenschap doordat iedereen op God gericht is
 • We zorgen in liefde en wijsheid voor elkaar en onze kinderen
 • We bouwen aan de onderlinge band
 • We voelen ons verbonden met andere christenen en streven naar samenwerking

materiaal voor huiskringen

Discipelschap

Samen groeien in geloof

 • We leven vanuit een innige relatie met God
 • We laten ons denken vernieuwen door inspirerend onderwijs uit de hele Bijbel
 • We lijken op Jezus doordat de vrucht van de Heilige Geest in ons zichtbaar is
 • We laten in woord en daad zien dat we Jezus volgen, wat het ook kost
 • We wortelen in God zodat we stevig staan in moeilijke omstandigheden
 • We zoeken regelmatig rust bij God om door Hem te worden vernieuwd
 • We hebben allemaal gaven en talenten gekregen om samen Christus gestalte te geven

materiaal voor huiskringen

Dienstbaarheid

Samen bouwen

 • We zetten ons er voor in dat onze medemens recht wordt gedaan in Gods ogen
 • Wij zijn er voor onze naasten die lijden
 • We helpen elkaar onze gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen
 • We zetten allemaal onze gaven en talenten met vreugde in
 • We bieden onze kinderen een aantrekkelijke plek om te groeien
 • We inspireren elkaar met creatieve expressie

materiaal voor huiskringen

Bekend maken

In woord en daad het Evangelie verkondigen

 • We kijken met de liefde van Jezus naar mensen om ons heen
 • We vertellen van onze vrijheid in Jezus aan ieder die het wil horen
 • We bidden trouw voor de mensen die we op ons hart hebben
 • We benutten onze gastvrijheid en creativiteit om anderen kennis te laten maken met Jezus
 • We laten door onze levenshouding zien in wie we geloven
 • We zijn herkenbaar in Culemborg als christenen die shaloom brengen
 • We vervullen Gods zendingsopdracht samen

materiaal voor huiskringen