Meldpunt misbruik

Zij die leiding geven aan de gemeente dragen als herders van Gods kudde een grote verantwoordelijkheid. In Ezechiël 34 is sprake van herders, die zichzelf weiden in plaats van de schapen. Hoe God daarover denkt is ook duidelijk. Al eerder had God duidelijk gemaakt, hoe leiders dienen om te gaan met macht, seksualiteit en geld. Ook het Nieuwe Testament spreekt over de houding van leiders (1 Timoteüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3). Jezus zelf is hun voorbeeld: een dienstknecht, een goede herder.
Helaas komen de dingen waarover Ezechiël sprak ook voor binnen kerken en christelijke organisaties: machtsmisbruik en manipulatie van mensen, fraude en bedrog, onzorgvuldige omgang met geld en middelen en seksueel misbruik. Omdat we onze ogen niet voor die mogelijkheid mogen sluiten, is de Ichthusgemeente sinds 2007 aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).

Meld- en AdviesPunt
085 – 488 14 40
(Kosten normaal tarief)

Deze stichting heeft een telefonisch Meld- en AdviesPunt (MAP), waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie gemeld kunnen worden. Dat kan op werkdagen van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn.

Heb je een vraag of ben je op zoek naar duidelijk advies? Bellen met het meld- en adviespunt (MAP) voor raad en advies kan altijd. Ook bij een vermoeden of een negatieve ervaring kun je met ons contact opnemen. In alle gevallen kun je anoniem blijven en heeft het gesprek zelf geen juridische consequenties. Samen met het MAP bespreek je welke vervolgstappen eventueel nodig zijn.

Lees alles over het Meld- en AdviesPunt, de gedragscode voor leidinggevenden en de klachtenprocedure van de SEM.