Interkerkelijk Hulpfonds Culemborg

Het Interkerkelijk Hulpfonds is een samenwerking van de plaatselijke diaconieën van de Rooms Katholieke Kerk (Caritas), de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente Ichthus, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk.

De doelstelling is om Culemborgers die geen lid zijn van een kerkgemeenschap en in acute financiële nood verkeren, te helpen met een eenmalige bijdrage. We noemen dit de individuele hulpverlening. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. De bijdrage moet bestemd zijn voor de aanvrager en/of gezin.
  2. De bijdrage moet bedoeld zijn voor de eerste levensbehoefte.
  3. De bijdrage moet controleerbaar zijn.
  4. Alle andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning/fondsen moeten al geprobeerd zijn.

In verband met de toets op mogelijkheden bij andere fondsen ontvangt het Interkerkelijke Hulpfonds aanvragen bij voorkeur via een professionele instantie of ander fonds. De bijdrage wordt altijd direct betaald aan schuldeiser/leverancier, uitgezonderd wanneer de bijdrage bestaat uit broodgeld om te voorzien in de eerste levensbehoeften.

Naast de individuele hulpverlening draagt het fonds ook financieel  bij aan onder andere

  • stichting SchuldHulpMaatje bij het opleiden van nieuwe SchuldHulpMaatjes, die mensen met schulden helpen om financieel orde op zaken te stellen;
  • stichting Noodfonds, waar in samenwerking met SchuldHulpMaatje mensen met schulden een renteloze lening kunnen aanvragen;
  • stichting Samen Verder bij de organisatie van de jaarlijkse kerstpakkettenactie, waarbij honderden kerstpakketten worden uitgedeeld aan minder draagkrachtige inwoners van Culemborg.

Meer informatie via ihf.culemborg@gmail.com