Zending

Matteus 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Het tekstgedeelte hierboven wordt door veel mensen het zendingsbevel genoemd.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 november 2022 heeft onze gemeente een zendingsbeleid vastgesteld. Met dit beleid willen we zendingsinitiatieven stimuleren en ondersteunen.

Klik op de afbeelding om het document te lezen