Vrijwillige bijdragen

De Evangelische gemeente Ichthus is financieel geheel afhankelijk van giften. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich medeverantwoordelijk voelen en geregeld bijdragen.

Hoeveel je bijdraagt is je eigen verantwoordelijkheid. Kernwoorden uit het Nieuwe Testament die hierop van toepassing zijn, luiden: “niet met tegenzin of gedwongen”, “naar vermogen” en “blijmoedig”.

Deze vrijwillige bijdrage dient overgemaakt te worden naar de bankrekening NL67 INGB 0004 4191 04 t.n.v. Evangelische Gemeente Ichthus, onder vermelding van “gemeentekas”.

Omdat de Ichthusgemeente is aangemerkt als ANBI, zijn giften voor een deel aftrekbaar voor de belasting. Het is ook mogelijk om een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar aan te gaan, waardoor het gehele bedrag aftrekbaar is. Je kunt dan meer geven of meer overhouden. Informeer naar de mogelijkheden bij de penningmeester.

Natuurlijk kunnen ook geregelde bezoekers (betrokkenen) van bovenstaande mogelijkheden gebruik maken.