Gezonden in Culemborg

In het eerste halfjaar van 2024 zullen we als gemeente in zowel preken als huiskringen stilstaan bij de betekenis van de jaartekst voor ons als gemeente in Culemborg. De nadruk zal liggen op de vraag: Hoe kunnen we missionair in Culemborg aanwezig zijn?

We denken na over de vraag: hoe kunnen we er allen aan bijdragen om de missie van de gemeente – Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven – uit te dragen in Culemborg.

Daarvoor zullen allerlei gedachten aangereikt en besproken worden, maar wellicht heb jij vragen die wij over het hoofd zien of heb je behoefte om over sommige facetten van dit onderwerp meer te horen. Geef ons maar input - Maak je opmmerkingen, stel je vragen via dit formulier.