Gezonden in Culemborg

Zondag 28 januari 2024 start de Ichthusgemeente met het project Gezonden / Missionair in Culemborg, voortaan kortweg Gezonden in Culemborg.

Doel van dit project is om de met elkaar na te denken over de vraag, wat wij als evangelische gemeente voor de Culemborgers kunnen betekenen.

Het project ken verschillende fasen. De eerste fase bestaat uit vijf zondagen, verspreid over de eerste maanden van het jaar, waarin de sprekers de visie van de Ichthusgemeente onder de loep nemen. Daarbij wordt telken séén van de de vijf hoofdpunten van de Ichthusvisie (zie hier) onder de loep genomen met in het achterhoofd de vraag, hoe deze dingen wezenlijk kunnen helpen om de opdracht van Paulus aan Timoteüs ("Verkondig regelrecht de waarheid" - zie de jaartekst) te vervullen.

De vijf preken worden aangevuld met materiaal om de huiskringen een handreiking te geven om over de preek door te praten en na te denken wat dit voor ons kan betekenen. Zu willen we verkennen wat bij een ieder past als het gaat over missionair bezig zijn.

In het najaar van 2024 zullen enkele bijeenkomsten volgen waarin we met elkaar zullen spreken over de vraag hoe je "getuigen" concreet kunt maken. Daarbij gaat het over "ontvanger gericht" i.p.v. "boodschap gericht" handelen. We verwachten dat we gaandeweg zullen gaan ontdekken op welke manier we onze missie het meest effectief kunnen uitvoeren.