Thema: God / Jezus

De namen van God
In de Bijbel worden een aantal woorden gebruikt om God aan te duiden. We noemen die wel de ā€œnamen van Godā€, hoewel dat feitelijk niet helemaal correct is, zoals we zullen zien.
Naar het archief