Thema: Heilige Geest

Bijzondere uitingen van de Geest
In de Bijbel worden wonderen beschreven: Gods hand werd op die momenten heel duidelijk zichtbaar. Zou dat Gods normale manier van doen zijn? Of hadden wonderen een speciale bedoeling? Hoe werkt Gods Geest in ons?
De doop met de Geest
Jezus beloofde zijn leerlingen, dat ze kort na zijn afscheid met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. Wat houdt eigenlijk in?
Vol van de Geest
Jezus belooft zijn volgelingen dat de Heilige Geest bij hen zal zijn en in hen zal wonen. Daarnaast lezen we in de Bijbel over mensen die met de Heilige Geest vervuld worden of zijn. Wat betekent dat?
In een vreemde tongval
Bij de uitstorting van de Heilige Geest deed zich een merkwaardig verschijnsel voor: Jezus' volgelingen spraken opeens in talen die ze nooit geleerd hadden. "Tongentaal" is dat in de volksmond gaan heten. Maar wat is het? Waarvoor dient het?
Naar het archief
1 2