Thema: Heilige Geest

Inleiding
In het seizoen 2018/2019 was het jaarthema: de werking van de Heilige Geest. In het kader daarvan is ook een serie artikelen geschreven waarin het onderwerp diepgaand vanuit de Bijbel overdacht wordt.
Wie of wat is de Heilige Geest?
De Bijbel zegt, dat Gods koninkrijk in de toekomst op aarde gevestigd zal worden, maar ook, dat het vandaag al zichtbaar kan worden door het werk van de Heilige Geest in gelovigen. Maar wie of wat is de Heilige Geest?
Namen van de Heilige Geest
De Heilige Geest is meer dan een kracht die van God uitgaat. Hij is een persoon en Hij is (Ć©Ć©n van de openbaringsvormen van) God. In de Bijbel worden verschillende namen gebruikt om de Heilige Geest aan te duiden.
Symbolen van de Heilige Geest
Plaatjes zeggen soms meer dan woorden. Daarom gebruikt de Bijbel ook een aantal "plaatjes", symbolen die direct iets duidelijk maken over het Werk van de Heilige Geest.
Het werk van Gods Geest in het Oude Testament
Als we in de Bijbel lezen over Gods handelen door de Heilige Geest, zien we dat het vooral gaat om: het leven van God bekendmaken en reproduceren in mensen. Tegelijk lijkt het alsof er in de verschillende teksten ook tegenstrijdigheden zitten.
De Geest in de evangeliƫn en Handelingen
Werkt de Heilige Geest in het Nieuwe Testament op dezelfde wijze als in het Oude Testament? Goed beschouwd moet je dan drie verschillende fasen onderscheiden: de evangeliƫn, het boek Handelingen en de periode waarin de brieven van de apostelen geschreven zijn.
De Geest in de gemeente
Hoe werkt de Geest van God vandaag in de gemeente van Christus en in elke gelovige? Omdat het kan afwijken van Gods manier van werken in het verleden, zijn we aangewezen op het onderwijs van de apostelen.
De Heilige Geest ā€“ Gods kracht in de gelovige
Hoofddoel van de Heilige Geest is het om de gemeente van Christus op te bouwen. Maar Hij gebruikt daarvoor mensen aan wie Hij gaven geeft: geestelijke gaven.
Jouw talent: Gods gave aan de gemeente
Christus heeft gaven aan de gemeente gegeven. Daardoor kan Iedere gelovige door de Geest gebruikt worden tot opbouw van de gemeente.
Naar het archief
1 2