Thema: Grote lijnen in de Bijbel

De grote lijnen van de heilsgeschiedenis

We lezen veel in de Bijbel, maar realiseren ons niet altijd, dat al die verhalen een samenhangend geheel vormen. We proberen in een serie artikelen het grote geheel te ontdekken.

Van Adam tot Jezus

De Bijbel staat vol verhalen, die samen Ć©Ć©n verhaal vertellen: over God en zijn beloften en over mensen die als pelgrims op weg zijn naar een beloofd land.

God is Koning

De Bijbel staat van voor tot achter vol verhalen, die samen Ć©Ć©n verhaal vertellen: over God en zijn koninkrijk en over mensen die uitzien naar een beter vaderland.

De Messias

De Bijbel staat vol verhalen. Maar samen vertellen ze Ć©Ć©n verhaal: over Gods knecht, de Verlosser, de Koning, de Messias! Van Genesis tot Openbaring kom je Hem tegen.

God sluit een verbond

Een steeds terugkerend verschijnsel in de Bijbel is het feit dat God een verbond met mensen sluit.

Gods verbond met Abraham

Een belangrijke heilshistorische lijn in de Bijbel is die van de verbonden: God verbindt Zich aan de mensen door een verbond. Na het verbond met Noach is nu het verbond met Abraham aan de beurt.

Gods verbond met Israƫl

We besteden een paar artikelen aan de verbonden die God met mensen sloot. In deze aflevering staat het verbond dat God met Israƫl sloot centraal.

Belofte en wet - een spanningsveld?

We denken na over de verbonden die God met mensen sloot. Met Abraham sloot God een bijzonder verbond: Alleen maar beloften zonder voorwaarden. Het verbond Israƫl daarentegen bevatte heel wat voorwaarden.
Naar het archief