Thema: Gods Koninkrijk

Thema: Gods Koninkrijk
De Bijbel is voor een groot deel een geschiedenis boek. Maar het doel van het boek is om onze aandacht te richten op de toekomst. Want de geschiedenis die beschreven staat, laat de sporen zien van God, die werkt aan een nieuwe wereld, Zijn nieuwe wereld, waarin geen kwaad, verdriet, pijn of ziekte meer gevonden wordt!
Wat is Gods Koninkrijk?
Jezus spreekt geregeld over "Gods nieuwe wereld". Wat bedoelt Hij daarmee? Daar zijn, zoals je kunt verwachten, nogal verschillende opvattingen over…
De geschiedenis van Gods Koninkrijk
Aan het begin van zijn loopbaan vertelt Jezus dat het koninkrijk van God, nabij is, net zoals Johannes de Doper kort daarvoor deed. Dat koninkrijk komt onder verschillende benamingen steeds terug in de brieven van de apostelen. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Daarom eerst maar een korte geschiedenis van het Koninkrijk van God.
Het koninkrijk in gelijkenissen
Jezus verpakte zijn boodschap aan de mensen in verhalen. Korte verhalen, gegrepen uit het dagelijkse leven die een les bevatten voor Jezus’ toehoorders. Ze worden gewoonlijk “gelijkenissen” of “parabels” genoemd.
Zo Koning, zo dienaar
Jezus verpakte zijn boodschap aan de mensen in verhalen. Korte verhalen, gegrepen uit het dagelijkse leven die een les bevatten. In dit verhaal gaat het om de vraag hoe er in het Koninkrijk van God gedacht wordt over vergeving. Moet je bijhouden hoe vaak je iemand vergeving schenkt?
Werken in de wijngaard
Jezus verpakte zijn boodschap aan de mensen in verhalen. Korte verhalen, gegrepen uit het dagelijkse leven die een les bevatten. In dit verhaal over dagloners, die ingehuurd worden om in de wijngaard te werken.
De bruidegom komt
Jezus verpakte zijn boodschap aan de mensen in verhalen. Korte verhalen, gegrepen uit het dagelijkse leven die een les bevatten. In dit verhaal gaat het om de vraag hoe je uitkijkt naar de toekomst van God.
Schapen en bokken
Jezus verpakte zijn boodschap aan de mensen in verhalen. Korte verhalen, gegrepen uit het dagelijkse leven die een les bevatten. In dit verhaal gaat het over een kudde schapen.
Het koninkrijk van God in onze tijd
Er lijkt iets mis met de profetieën over Jezus. De Messias zou toch koning worden? Jezus niet. Niet tijdens zijn leven en niet na zijn opstanding uit de doden. Wordt het nog wat met Gods Koninkrijk op aarde?
Naar het archief
1 2