Thema: Geestelijke strijd

Wat is geestelijke strijd?
Het leven op aarde gaat niet altijd over rozen. Je krijgt vroeg of laat te maken met moeilijke en pijnlijke dingen: soms loop het anders dan je wenst en heb je vreselijk veel pech; soms val je jezelf tegen; soms doen anderen je veel pijn. Je kunt daardoor gaan twijfelen aan jezelf, aan de mensen om je heen, zelfs aan God of aan je geloof. Het kan soms een hele strijd zijn, om het hoofd boven water te houden.
Het leven is niet volmaakt
De Bijbel heeft het over een geestelijke strijd die we moeten voeren, waarbij als tegenstanders worden genoemd: 'kwade geesten in de hemelsferen'. Dat klinkt angstaanjagend. Moeten we strijd leveren met de boze? Zo ja, hoe wordt die dan gevoerd en is er in die strijd overwinning mogelijk?
Satan: een overwonnen vijand
Aan veel dingen kun je merken, dat de mensen vervreemdt zijn van God. Doordat de eerste mensen toegaven aan de verleiding van de boze, is de aarde niet meer verbonden met de bron van het leven en functioneert ze niet meer naar Gods bedoeling. Er is ziekte, dood en ellende gekomen. Tevredenheid en vrede hebben plaats gemaakt voor naijver en vijandschap tussen mensen onderling.
Een brullende leeuw
Alle mensen indirect met de verleidingen van de duivel te maken, omdat onze eerste voorouders zich door hem lieten beĆÆnvloeden. Met als gevolg: ongeluk, ziekte, aanvechtingen, verleidingen, zonde en vervolging. De Bijbel omschrijft de duivel als "een brullende leeuw, op zoek naar prooi".
Bevrijding van boze machten
De Bijbel spreekt over een geestelijke strijd. Er is enig inzicht nodig in de soorten van innerlijke strijd en de verschillende oorzaken. Niet alles heeft met de occulte wereld te maken. Maar wat als je je in de wereld van het occulte begeven hebt?
Staan in de vrijheid
Door de gedachte aan een geestelijke strijd tegen boze machten kun je in een kramp schieten, waardoor je overal boze geesten ziet. Bij jezelf en bij anderen. Hoe ga je nu op een verstandige manier met dit onderwerp om en met situaties waarin je vermoedt, dat jij of anderen te maken hebben met een directe interventie van satan in hun leven?
Naar het archief