Is iemand lid geworden van de gemeente, dan wordt hij of zij ingedeeld in een zogenaamde wijkgroep. Dat is een kleine gemeenschap van ongeveer 15 gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Binnen de wijkgroep willen we:

  • Zorg en aandacht voor elkaar hebben, elkaar praktische hulp bieden en voor elkaar bidden.
  • Samen leren vanuit de bijbel en (geloofs)ervaringen delen.
  • Onze gaven (verder) ontdekken en ontwikkelen.

Een wijkgroep komt eens in de drie weken bij elkaar. We moedigen elkaar aan zoveel mogelijk de bijeenkomsten te bezoeken. Je mist immers een belangrijk deel van het gemeenteleven en de groeikansen, als je niet komt. Kun je echter niet of niet altijd op de avonden komen, dan nog blijf je wel lid van de wijkgroep. Andere wijkgroepleden zullen naar je omzien en de ‘wijkagent’ (wijkgroepcoördinator) is het eerste aanspreekpunt als je vragen of problemen hebt, waarbij je graag geholpen wilt worden.