Tieners

Tieners zijn belangrijk in de gemeente. Ze voelen zich betrokken en doen op allerlei manieren mee.

Tieners en volwassenen horen bij elkaar! Daarom worden er circa 4 jeugddiensten per jaar door en met de tieners georganiseerd die toegankelijk zijn voor jong en oud.

Er wordt naar gestreefd om één keer per maand een spreker te hebben die zich met name op tieners richt.

Om de 3 weken is er een tieneravond die geleid wordt door minimaal twee leiders. Tijdens deze avond beleven ze een stuk ontspanning / gezelligheid / saamhorigheid en er wordt een bijbelstudie gegeven.

We zien de tienergroepen als groeigroep. Een groeigroep is de werkplaats van de gemeente. Hier schaaf je aan elkaar en bouw je aan de samenhorigheid. Het is een klein verband binnen de gemeente waar je leert, dient en groeit. Hierbij is er aandacht voor alle aspecten van de zoektocht die de tiener doormaakt: emotioneel, sociaal, lichamelijk, intellectueel en geestelijk.

De aard van deze tienergroep verschilt wel van de groeigroep voor volwassenen. De invulling is daarom ook anders.

Verder worden de tieners gestimuleerd om actief te zijn binnen de gemeente. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij de kinderdienst, beamer en geluid tijdens de dienst, kosterdienst, etc.

De tieners komen voorlopig in één groep (12-18 jaar) bij elkaar.

Kernpunten bij de tieners zijn:

 • Bouwen aan een vertrouwensrelatie tussen tieners en leiders
 • Bieden van een stukje identiteit door de groep
 • Creëren van een veilige sfeer in de groep
 • Leren omgaan met de Bijbel als brief van God voor hen
 • Bouwen aan onderlinge vriendschap
 • Met elkaar optrekken en elkaar tot steun zijn
 • Het proberen praktisch vorm te geven aan hun geloof

Uitgangspunten

Het tienerwerk is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Je bent waardevol in Gods ogen.
 • Je gaat een belangrijke fase in je leven door: : je bent op zoek naar een eigen identiteit. Het is een tijd waarin je op zoek bent naar ervaringen, waar je ideeën uitprobeert. Hierbij speelt het oordeel van leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Maar ook volwassenen waarmee je je kunt identificeren, kunnen een enorme invloed uitoefenen.
 • Tieners moeten kunnen experimenteren: wat past bij mij en wat niet. Het oordeel daarover is aan de tiener zelf. Binnen het tienerwerk geven de Bijbelse waarden wel de grenzen aan.
 • Het tienerwerk heeft tot doel dat elke tiener zijn identiteit vindt in de relatie met zijn Schepper, de Here God.
 • Dit doel wordt bereikt door een proces. Dit proces is het werk is van God, in de persoon van de Heilige Geest.
 • Belangrijke hulpmiddelen bij dit proces zijn het positieve rolmodel van de tienerleider en de invloed van de christelijke vriendengroep.
 • Onmisbaar is de overtuiging dat de Bijbel relevant is voor levensvragen.