Speciale diensten

Speciale samenkomsten worden o.a. gehouden op christelijke feest- en gedenkdagen.

Er zijn bijzondere gelegenheden, waaraan we extra aandacht geven in een bijzondere dienst:

  • Goede Vrijdag – Waarin we met de viering van het avondmaal stilstaan bij het lijden van Christus
  • Pasen – Waarin we stilstaan bij de opstanding van Christus, we vieren dan geen avondmaal
  • Pinksteren – Waarin we stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest
  • Kerst – Waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus, deze dienst vieren we met de kinderen
  • Doopdienst – Een feestelijke dienst rondom de doop van één of meer dopelingen