Samenkomsten

Op zondag komen we samen om de week met God te beginnen. We eren en danken Hem en worden door Hem opgebouwd en bemoedigd.

De samenkomsten worden gehouden in het gebouw Unieplaza,
Multatulielaan 12. Routebeschrijving op de pagina adressen.

In het eerste deel van de samenkomst zijn jong en oud bij elkaar. We zingen met de kinderen uit de bundel Opwekkingsliederen voor kinderen. Verder worden de mededelingen doorgegeven. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst. Alleen tijdens de zomervakantie blijven de kinderen in de dienst.

De tieners en volwassenen vervolgen de dienst onder leiding van één van de zangleiders. De samenkomst heeft geen vaste liturgie en kan dus steeds anders verlopen. Meestal bestaat de samenkomst uit de volgende onderdelen:

  • Onder leiding van één van de zangleiders aanbidden we onze God door gebed en door het zingen van liederen uit de bundel Opwekkingsliederen.
  • De Bijbel wordt uitgelegd en toegepast op het leven in onze tijd in de preek, wisselend verzorgd door gastsprekers en sprekers uit de eigen gemeente.
  • We vieren elke veertien dagen het avondmaal, waardoor we dankbaar gedenken wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Een ieder die zichzelf heeft onderzocht en het offer van Jezus voor zijn of haar zonden aanvaardt, mag vrijmoedig met ons deze gedenkmaaltijd vieren.
  • We bidden voor de nood van mensen dichtbij en ver weg.
  • We geven geld voor de ondersteuning van één van de missionaire of diaconale projecten waarbij de gemeente betrokken is.

Aan het eind van de eredienst komen de kinderen terug. Soms presenteren zij waar ze mee bezig geweest zijn. We sluiten daarna samen dit gedeelte van de samenkomst af onder de zegen van de Heer.

Daarna zetten we de samenkomst voort in de vorm van onderlinge ontmoeting. Bij een kopje koffie of thee praten met elkaar over de dingen die ons in het dagelijks leven bezig houden.

Voor degene die dat wil is er na de dienst de mogelijkheid voor persoonlijk gebed of voor een gesprek met iemand van het pastoraal team. Vreugde of verdriet kan zo persoonlijk en vertrouwelijk worden gedeeld en in gebed aan de Heer worden voorgelegd.