Persoonlijke voorbede

Na afloop van de diensten biedt de Ichthusgemeente de mogelijkheid om voor je te laten bidden bij de ministry-banner in de zaal.

Het kan zijn dat je met vragen of problemen zit, waar je niet echt uitkomt. Maar ook kan wat je in de dienst gehoord hebt, je zo geraakt hebben, dat je er iets mee moet, terwijl je niet goed weet wat. Vraag gerust om voorbede bij de twee personen die dienst hebben bij de banner.

Deze vorm van gebed, ook wel ministrygebed genoemd, is een goed middel om wat tijdens een dienst is ontvangen persoonlijk toe te passen en in het eigen leven te verwerken. Het thema van een preek kan bijvoorbeeld ‘rust vinden bij God’ zijn, terwijl je zelf die rust al een tijdje niet meer hebt ervaren en daar eigenlijk wel iets mee wilt doen.

Als je dat wilt, kun je je gebedspunt noemen, maar je kunt ook gewoon om voorbede vragen. Maar wat je vertelt bij de banner, is vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld. De bidders willen je graag voor Gods troon brengen en je eventueel bemoedigen met een bijbeltekst of gedachte die hun tijdens het gebed te binnen schiet.

De bidders geven geen pastorale adviezen. Als je daar behoefte aan hebt, kun je vragen naar iemand uit het zorgteam of één van de oudsten.