DIACONAAT

Galaten 6:10 - Laten we dus voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten
We kunnen allemaal in een situatie komen waarbij praktische hulp nodig is. Als het bijvoorbeeld door een lichamelijke kwaal moeilijk wordt om bepaalde handelingen te verrichten. Of als je door een financiële tegenvaller niet meer weet hoe je je administratie onder controle houdt.

DIACONAAT

Het diaconaat in de Ichthus-gemeente wil:

  • Zorgen voor onze broers, zussen en naasten

We doen dit via:

  • Diaconaat en gemeente (gemeentediaconaat)
  • Diaconaat en de stad (samenlevingsdiaconaat)
  • Diaconaat en de wereld (werelddiaconaat)

Gemeentediaconaat

Doel: zoveel mogelijk samen met de wijkkringen diaconale zorg bieden aan onze eigen broers  en zussen; hierbij gaat het om financiële, sociale en praktische hulp.

Door: o.a. praktische hulp, aandacht voor eenzaamheid https://www.eentegeneenzaamheid.nl, bloemen voor zieken, hulp bij administratie en financiën, kerstpakketten, noodopvang.

Het kan gebeuren dat hulp nodig is voor praktische zaken, bijvoorbeeld verhuizen, klussen bij mensen die dit zelf niet kunnen; verzorgen van vervoer in bijzondere situaties (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis) of het op orde brengen van je (financiële) administratie.

Bezoeken van zieken, ouderen en anderen die dit nodig hebben.

Incidenteel bieden van beperkte financiële steun in acute noodsituaties.

In eerste instantie kun je terecht bij je wijkkringleiders. Mogelijk kunnen zij een antwoord geven of kunnen zij helpen bij een hulpvraag. Ook is het mogelijk je (hulp)vraag in te dienen bij ons. Benader ons hiervoor gerust! Je mag ervan uitgaan dat je hulpvraag op vertrouwelijke wijze wordt behandeld. Neem dan contact op met Dieuwke Mertens, telefoon 06-33808628. Je kunt ook mailen naar nazorg@ichthusculemborg.nl.

Samenlevingsdiaconaat

Doel: zorg voor kwetsbare medemensen in onze omgeving, vaak in samenwerking met andere kerken en organisaties.

Naast het bieden van hulp binnen onze eigen gemeente, willen we ook dienstbaar zijn aan mensen in Culemborg en omgeving. 

Door: De Ichthus-gemeente staat hierin niet op zichzelf. Door de kerken in Culemborg worden initiatieven gecoördineerd en gestimuleerd. Hieruit is het Interkerkelijk Hulp Fonds ontstaan.

Werelddiaconaat

Doel: zorg voor kwetsbare medemensen verder weg.

Door:  (financieel) ondersteunen van projecten in het buitenland en het geven van giften.