Bidstond

De gemeente belijdt zich afhankelijk te weten van God. Tegelijk zijn we geroepen om dicht bij God te leven en Hem te zoeken.

Daarom wordt er eens per 2 of 3 weken een gebedsavond gehouden: de bidstond.

De bidstond bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit verootmoediging door gebed, aanbidding en andere persoonlijke initiatieven van bidstondbezoekers. Soms is dat een gedicht, een stukje uit de bijbel, een lied etc. In dit deel vragen we ook de leiding van Gods Geest in het gebed. Het tweede deel van de avond leggen we gezamenlijk de noden van ons en onze medemensen voor aan God.

We geloven dat God gebeden verhoort en dat Hij ons krachtig bijstaat. Persoonlijk en als gemeente. Gebed is de sleutel. We hebben gemerkt in de praktijk, dat we door gebed God en elkaar beter leren kennen. De bidstond staat open voor iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen en God beter wil leren kennen.

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris