Geroepen tot discipelschap (huiskringen)

Vijf preken om te helpen ontdekken welke plaats God ons in Culemborg gegeven heeft. De vierde preek gaat over onze roeping om discipelen te zijn. Een handreiking voor het gesprek in de huiskringen.

Dit bericht is geplaatst op 26-03-2024

Gebruik de samenvatting van de preek ( https://www.ichthusculemborg.nl/preken/23186/2024-04-07.html ) en je eigen aantekeningen van de preek. Om meer zicht op het onderwerp te krijgen kun je ook gebruik maken van het materiaal bij het visiedocument op de Ichthussite: https://www.ichthusculemborg.nl/go/over-ons/missie-en-visie/

Gespreksvragen:

  1. De eerste stap in Mattheüs was ‘verlangen’. Hoe begon jouw verlangen om Jezus te volgen? Was dit alleen jouw verlangen of was dit ook van God gegeven?
  2. We leven in een wereld waarin we -in principe- niemand willen volgen, onszelf niets willen ontzeggen en zelfstandigheid en onafhankelijkheid respecteren. Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: ‘Laat hij zichzelf verloochenen’, en wat bedoelde Hij niet? Hoe beoefen je het soort zelfverloochening waartoe Jezus ons roept?
  3. Een christendom zonder kruis en navolging is een armzalig alternatief. De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer noemde het ‘goedkope genade’. Bespreek de kosten van het volgen van Christus. Wat bedoelde Jezus met ‘zijn kruis opnemen’?
  4. Vind je de prijs, om Jezus te volgen en je leven voor Hem te geven, desnoods tot in de dood, niet te hoog?
  5. Waarom is het voor echt discipelschap zo belangrijk dat we een persoonlijke relatie onderhouden met de Heer?
  6. Ben je wel eens bang dat je ooit de brui zult geven aan het leven als discipel? Waarom?
  7. Het is onze taak consequent vanuit de Heer en Zijn belangen te denken.” Lukt dit je? Waar loop je tegenaan?
  8. Neem je activiteiten van de afgelopen week eens door. Hoe uit zich in jouw leven dat je God liefhebt en dient? Besteed je daar veel tijd aan? Biedt de Ichthusgemeente daarin voldoende steun? Welke hulp zou je kunnen gebruiken om daarin te  groeien?

Zie ook

Geroepen tot bekendmaken (huiskringen)
04-05-2024
Geroepen tot dienstbaarheid (huiskringen)
16-02-2024
Bouw je aan een luchtkasteel of aan een kathedraal?
04-02-2024 | Jan Martijn Broekhof