Geroepen tot gemeenschap (huiskringen)

Vijf preken om te helpen ontdekken welke plaats God ons in Culemborg gegeven heeft. De derde preek gaat over onze roeping om dienstbaar te zijn. Een handreiking voor het gesprek in de huiskringen.

Dit bericht is geplaatst op 11-03-2024

Gebruik de samenvatting van de preek ( https://www.ichthusculemborg.nl/preken/22933/geroepen-tot-gemeenschap.html ) en je eigen aantekeningen van de preek. Om meer zicht op het onderwerp te krijgen kun je ook gebruik maken van het materiaal bij het visiedocument op de Ichthussite: https://www.ichthusculemborg.nl/go/over-ons/missie-en-visie/

 1. Als je de preek hebt gehoord: wat vond je mooi/bemoedigend aan de preek? Of was er iets wat je niet begreep of waar je een vraag over hebt? Bespreek dit eens met elkaar.
 2. Welke beelden of associaties roept het woord ‘gemeenschap’ bij je op: positieve of negatieve beelden, het mag allemaal. Schrijf ze eerst zelf op en deel ze vervolgens met elkaar.
 3. We zijn als mens geschapen voor gemeenschap met God; in de preek werd dit ‘in de liefde van de drie-eenheid getrokken’ genoemd (eventueel kun je de betreffende dia uit de powerpoint erbij pakken). Wat spreekt je aan in dat beeld? In hoeverre herken je dit in je eigen leven?
 4. Gemeenschap met God is onlosmakelijk verbonden met gemeenschap met elkaar: wat betekent dat concreet voor jou? Ontmoet je God in de ontmoeting met anderen? En in hoeverre is jouw gemeenschap met God reden om gemeenschap met anderen te zoeken?
 5. Op welke manier ervaar jij gemeenschap in de Ichthus gemeente? Noem eens dingen die je daarin positief opvallen? En welke dingen zou je graag meer willen zien?

In de preek stond het tekstgedeelte 1 Joh1: 7- 8 centraal::
indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 1. Reageer op de stelling: Als we geen gemeenschap met elkaar hebben, kunnen we ook geen gemeenschap met God hebben.
 2. In de preek werd het beeld van vliegen rondom een lamp in de nacht getoond. Wat laat dat beeld zien over gemeenschap met God en elkaar? Hoe werkt dat in de Ichthus gemeente? Wat gaat al goed? Wat kan beter?
 3. We worden opgeroepen trouwe amateurs, liefhebbers, te zijn. Daar gaat missionaire kracht vanuit (zegt Jezus). Werk dat eens uit met elkaar. Hoe werkt dat voor jou? Of kun je voor iemand anders op kring benoemen hoe je dat terugziet in zijn leven.
 4. Trouwe amateurs gaan trainen/repeteren uit plezier en liefde voor de sport of hobby. Hoe is dat voor ons in de gemeente? Voelt het voor ons ook zo? Waarom wel of waarom niet?
 5. De preek werd afgesloten met een gedicht over een zwerm spreeuwen. Lees dat gedicht nog eens en/of bekijk het filmpje in de powerpoint nog eens. Wat laat het zien over gemeenschap met God en met elkaar en welke kracht daar vanuit kan gaan? Wat betekent dat concreet voor ons als gemeenschap: op welke manier kunnen we missionair zijn vanuit onze gemeenschap?
 6. Creatieve opdracht 1 (met playmobil/lego poppetjes): geef iedereen een poppetje en maak een deel van de tafel of de vloer leeg. Het lege vlak stelt de gemeente voor. Zet je poppetje eens neer in het lege vlak: sta je in het midden of meer aan de rand? Zit je of sta je (of lig je?)? Sta je met je gezicht naar anderen of juist met je rug? Laat iedereen zijn positie eens toelichten. Tweede: voer de opdracht opnieuw uit, maar nu met de vraag waar je graag zou willen staan? Wat is ervoor nodig om daar te komen? Wat moet je zelf doen? En wat zou de gemeenschap je moeten geven?
 7. Creatieve opdracht 2: neem een leeg A4tje en een pen/potlood en teken of schrijf zelf iets wat voor jou gemeenschap uitbeeldt. Dat mogen woorden zijn of een schets of een hele tekening. Vertel zelf wat je hebt gemaakt of laat anderen ernaar kijken er dingen over zeggen (dat is extra leuk en spannend).

Zie ook

Geroepen tot aanbidding
28-01-2024 | Roeland Klein Haneveld
Geroepen tot discipelschap (huiskringen)
26-03-2024
Geroepen tot dienstbaarheid (huiskringen)
16-02-2024