Geroepen tot dienstbaarheid (huiskringen)

Vijf preken om te helpen ontdekken welke plaats God ons in Culemborg gegeven heeft. De tweede preek gaat over onze roeping om dienstbaar te zijn. Een handreiking voor het gesprek in de huiskringen.

Dit bericht is geplaatst op 16-02-2024

Gebruik de samenvatting van de preek ( https://www.ichthusculemborg.nl/preken/22637/geroepen-tot-dienstbaarheid.html ) en je eigen aantekeningen van de preek. Om meer zicht op het onderwerp te krijgen kun je ook gebruik maken van het materiaal bij het visiedocument op de Ichthussite: https://www.ichthusculemborg.nl/go/over-ons/missie-en-visie/

  1. Wat heb je geleerd van de preek/c.q. wat is je bijgebleven?
  2. Heb je weleens ervaren dat God jou specifiek een opdracht gaf/je leidde om iemand te helpen? Vertel!
  3. Lees Lucas 6: 27-35. Waarin herken je deze houding naar vijanden bij Jezus?
  4. Agnes had het ook over “grenzen aangeven”. Hoe geef jij je grenzen aan?
  5. Elsa bad dat “God onze ogen zou openen,  om te zien wie/hoe we kunnen dienen”. Hoe ging dat de afgelopen weken?
  6. Bid en dank samen dat we, in navolging van Jezus, Gods dienaren mogen zijn. Bemoedig elkaar in onze Gods-dienst; bid voor mensen in jouw omgeving die God op je hart legt.

Vergeet niet elkaar nog eens te vragen hoe het gaat met jouw dienstbaarheid in de praktijk.

Zie ook

Geroepen tot discipelschap (huiskringen)
26-03-2024
Bouw je aan een luchtkasteel of aan een kathedraal?
04-02-2024 | Jan Martijn Broekhof
Geroepen tot dienstbaarheid
11-02-2024 | Agnes van den Broek