Collectes november 2023

Met de opbrengst van de collectes in de diensten in november ondersteunen we de volgende goede doelen: Uganda Child Care Foundation en de Voedselgroep Culemborg.

Dit bericht is geplaatst op 27-10-2023

Dit is waar onze goede doelen voor staan:

Uganda Child Care Foundation

Uganda Child Care Foundation werkt in de ’Parel van Afrika’: Oeganda. Een land met een geschiedenis, gekenmerkt door dictaturen, economische crisis en de daaropvolgende armoede. UCCF richt zich op kansarme kinderen in Rakai, ‘de vergeten regio’. De overheid besloot dat investeren in deze regio weggegooid geld was.

Juist hier wil UCCF investeren in kinderen die materieel gezien weliswaar weinig hebben, maar die - met een duwtje in de rug -  zoveel kunnen. Het kindsponsorprogramma helpt inmiddels vele kansarme kinderen in de dorpen Kakuuto, Kasaali en Kasake.

Het missiestatement van deze organisatie is vrijwel letterlijk afkomstig uit Spreuken 31:8,9: Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.

UCCF is er voor alle kinderen Rakai, waarbij gekeken wordt naar woon- en leefomstandigheden. Afkomst en religie spelen hierbij geen rol. De medewerkers te plaatse kunnen ssmen met de plaatselijke kerk, die ook een overheidsfunctie heeft, inschatten waar de nood het hoogst is. Er zijn veel kinderen waarvan één of beide ouders zijn overleden en kinderen die opgroeien in gezinnen zonder inkomen. De kindsponsoring begint daarom als de kinderen 3 à 4 jaar zijn.

UCCF heeft als doel kansarme kinderen op weg te helpen naar een kansrijke toekomst. De kans om dit te realiseren in de regio Rakai is het grootst als kinderen voorbereid worden op praktische beroepen. Dat inzicht heeft zich vertaald naar de bouw van het Skills Development Center - een school met een aanvullend, praktisch onderwijsaanbod op de middelbare school. Hier leren de sponsorkinderen tijdens hun sponsorperiode basisvaardigheden die later ingezet kunnen worden om inkomen te genereren. Deze basisvaardigheden kunnen een vervolg krijgen met een specialisatie op andere scholen en zo resulteren in een praktisch beroep.Dankzij het Skills Development Center hebben meerdere sponsorkinderen inmiddels een baan als naaister, monteur, elektricien of kapster gevonden.

De Ichthusgemeente hoopt door de collectes deze maand een mooie bijdrage aan dit belangrijke werk te kunnen geven.

Elke zondag wordt er in de dienst gecollecteerd. Je kunt ook bijdragen aan de collecte via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus Culemborg.

Voedselgroep Culemborg

Elke zondag is er ook een collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Deze staat gezinnen bij die het financieel zwaar hebben, maar wat inkomen betreft net niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

Je kunt elke week boodschappen meenemen naar de dienst. Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.