Present zoekt secretaris

CULEMBORG | Stichting Present Culemborg zoekt voor haar bestuur ter vervanging van de aftredende secretaris een secretaris M/V

Dit bericht is geplaatst op 27-09-2023

Tien jaar geleden is Present in Culemmborg van start gegaan onder de bezielende leiding van Wim Althuis. Present organiseert vrijwilligers hulp door groepen mensen die iets voor anderen willen betekenen aan iemand die hulp nodig heeft - in nauwe samenwerking met hulpverleners. De groepen zetten zich praktisch of sociaal in om in tijden van armoede, gebrek aan netwerk en/of ziekte een tijdelijk netwerk te kunnen zijn.

Velen uit de Ichthusgemeente hebben sindsdien in het bestuur of als vrijwilligers meegeholpen met dit mooie diaconale werk. De stichting draait momenteel als nooit tevoren en is volop actief in de Culemborgse samenleving. Maar momenteel zoekt ze ook naarstig naar een nieuwe secretaris. IS dat niet iets voor iemand uit de Ichthusgemeente?


https://i0.wp.com/www.maassluis.nu/wp-content/uploads/stichting-present.jpg?resize=221%2C87&ssl=1

© PR

Als secretaris van Stichting Present Culemborg vorm je samen met de andere drie bestuursleden het bestuur van de Stichting.

Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Als secretaris ben je meer specifiek verantwoordelijk voor de administratie van de stichting. Taken die daarbij horen zijn: verslaglegging van de vergaderingen, behandeling van post en het beheer van de bestuursadministratie in de gedeelde OneDrive.

Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van de doelstellingen van stichting Present Culemborg. Het bestuur maakt een visie voor de komende jaren en stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting vast. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Ook fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning voor de coördinatoren bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten.

Stichting Present Culemborg heeft twee parttime coördinatoren in dienst die samen het werk van Present Culemborg uitvoeren en mede vormgeven. Deze coördinatoren werken samen met vaste en eenmalige vrijwilligers.

Kernpunten die bij deze functie passen:

  • Je bent maatschappelijk betrokken
  • Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present in Culemborg te helpen te ontwikkelen
  • Je vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn voor de samenleving
  • Je houdt van secuur en zorgvuldig werken
  • Je hebt affiniteit met schriftelijke communicatie
  • Je bent woonachtig in Culemborg (of directe omgeving)

Wij bieden een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie die midden in de Culemborgse samenleving staat. Er is ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en andere stichtingen Present in de regio.

Belangstelling? Neem contact op met Roeland Klein Haneveld - 0613800673