Collectes oktober 2023

Met de opbrengst van de collectes in de diensten in oktober ondersteunen we de volgende goede doelen: Compassion en de Voedselgroep Culemborg.

Dit bericht is geplaatst op 24-09-2023

Dit is waar onze goede doelen voor staan:

Compassion

De missie waardoor Compassion gedreven wordt is de droom van een wereld waarin geen enkel kind in extreme armoede leeft. Die nood is groot. Tien procent van de wereld leeft van $ 2,15 per dag of minder. Zou je hart niet breken door de gedachte aan de miljoenen kinderen die lijden door gebrek aan de basisbehoeften voedsel, veiligheid en onderwijs. Maar er is ook hoop!

Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers, sponsors en giftgevers steunt Compassion wereldwijd 2,3 miljoen kinderen. Ongeacht hun nationaliteit, economische status of religie krijgen deze kinderen hulp en ondersteuning. Zo ontstaat voor hen perspectief op een hoopvolle toekomst.

Het werk van Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Matteüs 15:32, waar Jezus zegt: ‘Ik heb medelijden (in het Engels: I have compassion") met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij Me en ze hebben niets te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil Ik niet"

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2,3 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 27 landen op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Compassion is aangesloten bij Missie Nederland, Micha Nederland en de Samenwerkende Kindfondsen en werkt samen via het Viva Network - een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met kinderen in nood.

Compassion onderschrijft de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship.

De Ichthusgemeente hoopt door de collectes deze maand een mooie bijdrage aan dit belangrijke werk te kunnen geven.

Elke zondag wordt er in de dienst gecollecteerd. Je kunt ook bijdragen aan de collecte via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus Culemborg.

Voedselgroep Culemborg

Elke zondag is er ook een collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Deze staat gezinnen bij die het financieel zwaar hebben, maar wat inkomen betreft net niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

Je kunt elke week boodschappen meenemen naar de dienst. Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

 

Bron en foto: Compassion

Zie ook

Collectes mei 2023
30-04-2023
Collectes januari 2023
25-12-2022
Collectes april 2023
26-03-2023