Vredesdienst

Op zondag 24 september 2023 vindt de Oecumenische Vredesdienst van de Raad van Kerken Culemborg plaats in de Grote- of Barbarakerk.

Dit bericht is geplaatst op 18-09-2023
Vredesdienst

Deze jaarlijkse dienst wordt steeds door een andere lidkerk van de Raad van Kerken georganiseerd. Gastgemeente is dit keer de Protestantse Gemeente Culemborg. Er worden veel mensen uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Culemborg verwacht. Jong en oud. Er is crèche voor de kleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

De Oecumenische Vredesdienst sluit de Vredesweek af, zoals die al meer dan 50 jaar door Pax georganiseerd wordt. In de Oecumenische Vredesdienst zullen we stilstaan bij de inzichten die de Armeens Apostolische Kerk in Anjar, Libanon vergaarde als het gaat om de vraag wat nodig is om in vrede te léven. We zullen dat doen in woord, gebed, lied – samen. Met onze ogen wijd open voor de nood in de wereld, ver weg én dichtbij. U bent allen van harte uitgenodigd. De dienst begint om 10.00 uur in de Grote of Barbarakerk aan de Kerkstraat.

Voorganger is Wilko Nijkamp (Protestantse Gemeente Culemborg)

Tijdens de Vredesdienst zal er, op voordracht van de diaconie van PGC, gecollecteerd worden voor de stichting Inlia (www.inlia.nl), een krachtige positieve Nederlandse stichting die nauw samenwerkt met kerken en gemeenten en zich bezighoudt met de positie en verbetering van de opvang van asielzoekers en ongedocumenteerden.

Zie ook

Vredesdienst Culemborg 25 september 2022
21-09-2022