Oost, west, thuis best

Na een vakantie, een reis voor je werk of een dagje weg is er soms niets fijners dan thuiskomen. Maar wat maakt jouw huis eigenlijk tot een thuis? Is een thuis voor jou méér dan vier muren en een dak?

Dit bericht is geplaatst op 01-09-2023
Oost, west, thuis best
In de Bijbel wordt er nogal wat gereisd. In die verhalen lezen we vaak over mensen en volken die op zoek zijn naar een thuis – zowel op deze aarde als in geestelijke zin.

Tien teksten over thuiskomen

In den vreemde

Psalmen 137:4

4Hoe zouden wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond?

Meer dan eens verbleef het volk Israël op vreemde grond: in slavernij, op reis door de woestijn, en in dit geval in ballingschap. Ze hebben heimwee en zitten bij de pakken neer. Dan komt God met een wel heel opvallende opdracht:

Jeremia 29:5-7

5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen.7Bid tot de Heer voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.

God moedigt de Israëlieten aan om een thuis te maken op de plek waar ze op dat moment zijn, in ballingschap. Ideaal? Nee. Maar, zegt God: dit is nu je thuis, bid voor deze plek en zet je beste beentje voor.
Diezelfde opdracht brengt Ruth dapper tot uitvoering, wanneer ze weigert haar schoonmoeder Naomi achter te laten. Naomi’s thuis wordt haar thuis, sterker nog: Naomi’s God wordt haar thuis.

Ruth 1:16

16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

Thuiskomen bij God

Psalm 91-1-2

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’

Als je je thuis weet bij God, kom je nooit bedrogen uit. Zijn huis is een eeuwig huis. Hij wil ook voor jou een vesting zijn waar je altijd weer terecht kunt.

Psalmen 68:7

7God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Een thuis is een plek die je deelt, waar warmte is en veiligheid. Daar kun je helemaal jezelf zijn – daar kunnen jij en de jouwen (op)groeien en bloeien.

Psalmen 84:4

4Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

Misschien is jouw thuis op dit moment niet zo’n fijne plek. Misschien ben je wel jaloers op die jongen in het verhaal over de verloren zoon, die een warm onthaal krijgt zonder dat hij het verdiend heeft. Weet dan dat God voor jou de vader wil zijn die op je af rent en je met open armen ontvangt – elke keer weer, wat je ook hebt gedaan en waar je ook bent geweest.

Lucas 15:20

20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Toekomstig thuis

Hebreeën 11:13-16

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Veel geloofshelden uit de Bijbel hadden het idee dat ze onderweg waren naar hun werkelijke thuis, hun hemelse thuis. Dat maakte hun leven op aarde niet minder belangrijk, maar het plaatste het wel in perspectief: het mooiste moet nog komen!

Johannes 14:2-3

2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Ons echte thuis vinden we daar waar God is. Er is plek genoeg voor iedereen die bij Hem wil wonen. Nu én in de toekomst.

Openbaring 21:3

3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap