Collectes september 2023

Met de opbrengst van de collectes in de diensten in september ondersteunen we de volgende goede doelen: een project van Christenen voor Israël en de Voedselgroep Culemborg.

Dit bericht is geplaatst op 27-08-2023

Dit is waar onze goede doelen voor staan:

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in de heilsgeschiedenis, van Gods liefde voor Zijn volk en van Zijn komende koninkrijk. De stichting doet dit door informatie te verstrekken over land, volk en staat van Israël. De stichting roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Daarbij gaat ze uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt vele projecten in en buiten Israël.

Eén van die projecten die de Ichthusgemeente graag ondersteunt is:

First Baptist Church in Bethlehem

Het aantal christenen in Bethlehem is in de afgelopen zeventig jaar enorm afgenomen. In 1948 was tachtig procent van de stad christelijk; nu geldt dat voor nog maar tien procent van de bevolking. Vele christenen trekken weg, vanwege vijandigheid van moslims tegen christenen, maar ook omdat de situatie in de stad uitzichtloos is. Het werkloosheidscijfer is er hoger dan ooit. Gezinnen hebben moeite om rond te komen. De Baptist Church in Bethlehem wordt geleid door ds. Khoury, een Arabische Israeli, geboren in Jeruzalem in een Grieks-Orthodox gezin.

In Bethlehem hebben de christenen het zwaar onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Toch zijn ds. Naim Khoury en zijn vrouw Elvira vastberaden om hun Arabische stadsgenoten bekend te maken met de liefde van Jezus en met de boodschap van Gods trouw en Zijn komende Koninkrijk. Het echtpaar brengt een boodschap van vrede, liefde en harmonie in een omgeving van haat tegen Israël, in de hoop zo de mentaliteit te veranderen. Het feit dat ze daarbij spreken over de God van Israël, maakt het ze niet gemakkelijker.

Naim en Elvira organiseren al jarenlang zomeractiviteiten voor kinderen in Bethlehem en de wijde omgeving. Het doel is om deze kinderen kennis te laten maken met het Evangelie en op die manier ook hun ouders te bereiken. Daarnaast vinden ze het belangrijk om Arabische kinderen liefde bij te brengen voor Israël, Gods verbondsvolk. Elke zomervakantie staat er weer een Vakantiebijbelschool gepland. Het programma is opgesplitst in drie delen:

  • Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is het programma verspreid over drie weken, zodat er zoveel mogelijk kinderen ontvangen kunnen worden. Het zal een enorme zegen zijn voor de kinderen dat ze na lange tijd thuis te hebben gezeten eindelijk weer activiteiten kunnen ondernemen. Op een laagdrempelige manier maken ze kennis met de Bijbel, zowel het Oude als Nieuwe Testament.
  • Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd worden twee dagen georganiseerd, die in het teken staan van aanbidding, leiderschap, spelletjes, Bijbelstudie en lekker eten. Dit zal de jonge generatie raken en ze doen beseffen dat het geen optie is om bij de pakken neer te zitten.
  • Voor de leden van de kerk plannen Naim en Elvira een gemeenteweekend met muziek, eten en het delen van getuigenissen. Het is in de moeilijke tijd waarin ze leven goed voor de mensen om elkaar te ontmoeten en erbij bepaald te worden dat ze er niet alleen voor staan.

De Ichthusgemeente hoopt door de collectes deze maand een mooie bijdrage aan dit belangrijke werk te kunnen geven.

 
Elke zondag wordt er in de dienst gecollecteerd. Je kunt ook bijdragen aan de collecte via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus Culemborg.

Voedselgroep Culemborg

Elke zondag is er ook een collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Deze staat gezinnen bij die het financieel zwaar hebben, maar wat inkomen betreft net niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

Je kunt elke week boodschappen meenemen naar de dienst. Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

 

Bron en foto: Christenen voor Israël , First Baptist Church Bethlehem