Oecumenelezing 2023

Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

Dit bericht is geplaatst op 23-03-2023
Oecumenelezing 2023

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. De leden van het panel (o.a. Rachelle van Andel, Ad de Boer, Sandra Oosterwolde) vertegenwoordigen verscheidene kerkelijke tradities. Zij geven respons op de inleiding. Daarbij is ruimte voor vragen en inspraak door aanwezigen. 

Meer informatie en aanmelden: https://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing