Collectes april 2023

Met de opbrengst van de collectes in de diensten in april ondersteunen we de volgende goede doelen: Open Doors en de Voedselgroep Culemborg.

Dit bericht is geplaatst op 26-03-2023

Dit is waar onze goede doelen voor staan:

Open Doors

Open Doors trekt zich het lot aan van de ruim 360 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden. Een gigantisch getal …

Open Doors omschrijft christenvervolging als volgt: ‘het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Zodra je niet vrij bent om uit te komen voor je geloof in Jezus Christus, kan dit beschouwd worden als christenvervolging. Is dit erg? Ja. Is het te voorkomen? Nee.

‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’

Johannes 15:20

Dit zegt de Heer Jezus in Johannes 15:20 tegen Zijn discipelen. Een boodschap die ook vandaag de dag nog steeds waarheid blijkt.

Soorten vervolging

Christenvervolging ontstaat vaak doordat iemand besluit de bekende, algemeen aangehouden paden te verlaten om Jezus Christus te volgen. Christenvervolging kent eigenlijk twee vormen: verstikken (druk op christenen vanuit de overheid, familie of omgeving) en verbrijzelen (geweldsincidenten tegen christenen). Hoewel ‘verstikken’ minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan ‘verbrijzelen’. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten.

Er zijn verschillende ‘aanjagers van vervolging’. Een paar voorbeelden: de regering van een land wil dat haar inwoners één bepaalde religie aangehangen en doet er alles aan om andere religies uit te sluiten (islamitische onderdrukking, dictatoriaal wantrouwen of religieus nationalisme). Het komt ook voor dat christenen behoren tot een stam of gemeenschap die maar ruimte laat voor één religie (tribale vijandigheid). Tenslotte zijn er terroristische groeperingen die het speciaal gemunt hebben op christenen (georganiseerde misdaad).

Wat doet Open Doors tegen christenvervolging?

In elk land neemt christenvervolging andere vormen aan. In elke situatie is andere hulp nodig. Open Doors doet verschillende dingen om vervolgde christenen te ondersteunen, meestal in samenwerking met lokale kerken.

De actviteiten variëren van van het verspreiden van Bijbels en christelijke materialen tot het verlenen van noodhulp of het aanbieden van trainingen. Deze trainingen zijn bijvoorbeeld gericht op vrouwen, jongeren of voorgangers. Soms leert Open Doors deze mensen lezen en schrijven of geeft ze een training over christenvervolging en wat de Bijbel daarover zegt.

Ook in andere gevallen verleent Open Doors via lokale partners hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van christenvervolging. Bijvoorbeeld door het verlenen van traumazorg, het aanbieden van een microkrediet, of bijstand in juridische processen. Bij bijna elk land dat op de Ranglijst Christenvervolging staat wordt verteld wat Open Doors er doet.

Maar niet alleen in het veld komt Open Doors in actie als er christenvervolging is. Wereldwijd roept de organisatie op tot gebed voor vervolgde christenen en probeert de organisatie de “vrije kerk” bewust te maken van christenvervolging en de gevolgen daarvan.

Wat kun jij doen tegen christenvervolging?

  • Laat zien waar christenen worden vervolgd door de Ranglijst Christenvervolging poster op te hangen in jouw kerk of op je werk. We hebben posters op A2-formaat én posters op A4-formaat, maar ook een poster speciaal voor kinderen.
  • Laat je vrienden en familie de test ‘Aan jou de keus’ doen om bewustwording te creëren over dit thema.
  • Bid mee en/of draag financieel bij aan het wereldwijde werk van Open Doors. Jouw hulp is cruciaal voor vervolgde christenen.

De Ichthusgemeente hoopt door de collectes in april een mooie bijdrage aan dit belangrijke werk te kunnen geven.

Elke zondag wordt er in de dienst gecollecteerd. Je kunt ook bijdragen aan de collecte via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus Culemborg.

Voedselgroep Culemborg

Elke zondag is er ook een collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Deze staat gezinnen bij die het financieel zwaar hebben, maar wat inkomen betreft net niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

Je kunt elke week boodschappen meenemen naar de dienst. Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

Zie ook

Collectes juni 2023
28-05-2023
Collectes februari 2023
29-01-2023
Collectes augustus 2023
23-07-2023