Collectes maart 2023

Met de opbrengst van de collectes in de diensten in maart ondersteunen we de volgende goede doelen: Israël en de Bijbel en de Voedselgroep Culemborg.

Dit bericht is geplaatst op 26-02-2023
Collectes maart 2023

Dit is waar onze goede doelen voor staan:

Israël en de Bijbel

De oprichters van deze stichting gaven veel lezingen en bijbelstudies over Israël, dat in de bijbelse geschiedenis en in de bijbelse profetie zo nadrukkelijk voorkomt. Maar een vraag van dr. Michelson bracht hen in verlegenheid.

Michelson was opgevoed in de Joods-orthodoxe traditie, maar door het lezen van het Nieuwe Testament kwam hij tot geloof. Hoewel hem was geleerd dat het een antisemitisch boek was, kon hij zijn nieuwsgierigheid op zeker moment niet langer bedwingen. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat het tegendeel waar was! Hij stelde de vraag: "U spreekt veel over mijn volk, maar wat doet u voor mijn volk?"

Vanaf 1970 zet de stichting zich in om de Bijbel aan Joodse mensen terug te geven. Het is een Joods boek, geschreven Bijbel hebben.

Maar hoewel de Bijbel iin de eerste plaats aan het Joodse volk is gegeven, hebben velen geen Bijbel in huis. En zeker niet het Nieuwe of Tweede Testament. En overigens is het voor Joodse mensen niet zo gebruikelijk om thuis de Tenach, het "Oude Testament", te lezen. Zeker 86% van de Israëli's leest nooit inn de Tenach of Talmoed.

Maar de Bijbel zegt wel, dat het evangelie "eerst voor de Jood" is (Romeinen 1:16). Daarom wil de stichting de Bijbel verspreiden onder Joodse mensen. Het is immers hun geestelijk erfgoed. En het verlangen is, dat via Gods Woord Joodse mensen kennis zullen maken met hun Joodse Messias, Jesjoea haMashiach!

Israël en de Bijbel verspreid wereldwijd tweetalige bijbeluitgaven - Hebreeuws en een landstaal. De hele Bijbel in 9 landstalen, het Nieuwe Testament is er zelfs al in 13 talen. Verspreiding gebeurt op straat, in synagogen, bibliotheken en Joods instellingen.

De veldwerkers ontmoeten in vooral Oost-Europa talloze Joodse gelovigen die in armoede leven. Zij hebben onvoldoende geld voor goede voeding, medicijnen en kleding. Ook aan deze nood kan en wil Israël en de Bijbel niet voorbijgaan! Via lokale messiaanse gemeenten ontvangen minderbedeelde Joodse broeders en zusters voedselpakketten en/of medicijnen. Tevens probeert de stichting bij te dragen in de kosten voor de kinder-/familiekampen van messiaanse gemeenten en bij individuele noden.

De Ichthusgemeente hoopt door de collectes in maart een mooie bijdrage aan dit belangrijke werk te kunnen geven.

Elke zondag wordt er in de dienst gecollecteerd. Je kunt ook bijdragen aan de collecte via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus Culemborg.

Voedselgroep Culemborg

Elke zondag is er ook een collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Deze staat gezinnen bij die het financieel zwaar hebben, maar wat inkomen betreft net niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank.

Je kunt elke week boodschappen meenemen naar de dienst. Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.