Drie avonden over de Mattheüs Passion

De Mattheüs Passion staat in deze tijd van het jaar altijd volop in de aandacht, niet alleen in kerkelijke kring, maar ook in de seculiere wereld. Bijzonder, omdat dit grote muziekwerk gaat over het hart van het christelijke geloof. Maar ken jij alle geheimen die er in de tekst en muziek van de Mattheüs Passion verborgen zitten?

Dit bericht is geplaatst op 19-02-2023

Daarom organiseert gemeente de Schuilplaats drie avonden over de Mattheus passion, waarin Remco de Boer van De Schuilplaats je in 3 avonden meeneemt langs de geheimen van de Mattheus Passion.

Naast uitleg over de achtergrond, het ontstaan en de structuur van de Mattheus Passion, zal hij vooral ingaan op de muziek. 
Waarom heeft Bach de composities gemaakt zoals ze zijn, waarom 2 koren, wat wil hij zeggen met de muziek.
Hij wil ook ruimte geven om met elkaar passages te beluisteren en van elkaar te horen wat de ander daarin aanspreekt.

 

Data en tijd: 22 maart, 29 maart & 5 april om 20:00 uur.

Locatie: Randweg 2 in Culemborg (doorrijden tot achteraan de parkeerplaats)

Kosten: Deelname is gratis

Info of opgeven via de webpagina: https://www.deschuilplaats.org/matteus-passion