Jaarthema 2018-2019

In het seizoen 2018-2019 willen we ons als Ichthusgemeente laten inspireren door een jaarthema en -tekst, waarover in de loop van het seizoen meerdere keren zal worden nagedacht..

Dit bericht is geplaatst op 03-09-2018
Jaarthema 2018-2019

Tijdens de startzondag van het nieuwe seizoen (2 september jl.) zijn het jaarthema en de nieuwe jaartekst bekendgemaakt.

Jaarthema

Het bestuur heeft ervoor gekozen om als thema, dat regelmatig in de prediking zal terugkeren, te gebruiken:

De werking van de Heilige Geest

De Heilige Geest is ons gegeven om ons te leiden en te troosten.

In het boek Genesis lezen we dat de Geest van God over de wateren zweefde. Het Oude Testament laat ook  voorbeelden zien van mensen die door de Geest van God zijn geïnspireerd.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat Gideon vervuld wordt door de Geest van God (Richteren 6 : 34). Ook Zacharia overkomt dit (2 Kronieken 24 vers 20).

In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus bij de hemelvaart de komst van de Heilige Geest belooft. De Geest wordt aan alle volgelingen van Jezus gegeven als hulp en trooster: we worden niet alleen op deze wereld achtergelaten!

Het Nieuwe Testament spreekt over ‘gaven en vruchten’ van de Geest. Ook vieren we met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest.

Jaartekst

Het jaarthema wordt ondersteund door de jaartekst:

“Ik bid dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest”

Efeziërs 3 vers 16.

We hopen met elkaar dit gemeenteseizoen meer te leren van de Heilige Geest, vanuit de Bijbel, door te luisteren naar preken en studieavonden over dit onderwerp, door te bidden. Ook op de website zullen regelmatig artikelen over dit onderwerp verschijnen.

Zie ook

De Heilige Geest
19-02-2023 | Lydia Leha
Pinksteren – zendingsfeest
28-05-2020
Vol van de Geest
24-02-2019