Jaarthema 2019-2020

Ook in het seizoen 2019-2020 werkt de Ichthusgemeente met een jaarthema en -tekst, waarover in de loop van het seizoen meerder keren zal worden nagedacht..

Dit bericht is geplaatst op 04-09-2019
Jaarthema 2019-2020

We werken als Ichthusgemeente voor het derde jaar met een jaarthema/tekst. Hiermee proberen we een accent in de gemeente te leggen waar vanuit sprekers, zangleiders en wijkgroepen kunnen werken.

Het eerste jaar stond de liefde van God voor ons als mensen centraal. Het tweede jaar hebben we stilgestaan bij de kracht van Gods Geest die ons van binnenuit wil leiden en ondersteunen.

Jaarthema 2019-2020

In het Nieuwe Testament worden we als gelovigen opgeroepen om Jezus te volgen. We kunnen daarbij het nodige leren van de discipelen die Jezus zelf heeft aangesteld. We willen in woord en daad herkend worden als volgelingen van Jezus. Dat komt terug in het jaarthema:

Discipelschap

Discipelschap staat centraal in de visie van de Ichthusgemeente: Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven. In het artikel Missie en Visie worden een aantal kenmerken van discipelschap genoemd. Kort samengevat: Samen groeien in geloof opdat in daad en woord duidelijk is dat we Jezus volgen, wat het ook kost.

Jaartekst

Het thema wordt ondersteund door de jaartekst:

Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer  in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”

(Johannes 8 vers 12b NBV).

Discipelschap kan gepaard gaan met vallen en opstaan. Ik wens onze gemeente een gezegend nieuw seizoen, waarbij we elkaar ook zullen helpen het spoor van Jezus te volgen.

Namens het bestuur van de Ichtusgemeente
Hans Zoutewelle

Zie ook

Jaarthema 2020-2021
06-09-2020
Jaarthema 2017-2018
04-09-2017
Jaartekst 2022-2023
04-09-2022