De grote lijnen van de heilsgeschiedenis

We lezen veel in de Bijbel, maar realiseren ons niet altijd, dat al die verhalen een samenhangend geheel vormen. We proberen in een serie artikelen het grote geheel te ontdekken.

Dit bericht is geplaatst op 19-11-2021
De grote lijnen van de heilsgeschiedenis

We lezen veel in de Bijbel. Natuurlijk in de kerk, maar ik hoop, dat je voor jezelf ook regelmatig de Bijbel leest. We staan stil bij prachtige verhalen die tot de verbeelding spreken en waar we wat wijze lessen uit proberen te trekken. Maar we zijn ook wel een beetje selectief. Hele stukken uit de Bijbel slaan we over – omdat we ze saai of onbegrijpelijk vinden. Daardoor kan ons makkelijk ontgaan dat al die verhalen een samenhangend geheel vormen.

Ik wil daarom proberen in een paar artikelen wat grote lijnen uit de Bijbel te laten zien. Een soort “heilshistorische” benadering van de Bijbel. Zeg maar: de stappen die God zet om de aarde, die in aanvang “woest en ledig” was, vol te maken van Zijn heerlijkheid, te laten delen in Zijn heil.

Auteur: Roeland Klein Haneveld

Zie ook

Gods verbond met Abraham
13-11-2021
Belofte en wet - een spanningsveld?
11-11-2021
God sluit een verbond
14-11-2021