Lag Ba’Omer

Op de 33-ste dag van de Omertelling is de Joodse feestdag Lag Ba’Omer. Geen feest dat in de Bijbel voorkomt, maar misschien wel één van de meest mysterieuze Joodse feestdagen.

Dit bericht is geplaatst op 30-04-2021
Lag Ba’Omer

Traditioneel worden er bij dit feest kampvuren aangestoken en komen er duizenden Joden naar de berg Har Meron in Noord-Israël voor gebed en om feest te vieren.

Lag Ba’Omer wordt gevierd om te herdenken en het licht van de Thora te vieren. Ook vanavond zal deze oude traditie in ere worden gehouden, al gelden er dit jaar restricties met betrekking tot het aantal Joden dat op Har Meron toe wordt gelaten.

Lag Ba’Omer betekent letterlijk: de 33ste dag van de Omer. Het was gebruikelijk om op Sjavoe’ot naar de Tempel te gaan om de eerste opbrengst van de (tarwe-)oogst te brengen. De periode tussen de eerste dag van Pesach en Sjavoe’ot bevat precies zeven volle weken (vijftig dagen) en wordt de Omertelling genoemd.

Waarom feest op de 33ste dag?

De Omertijd is eigenlijk een rouwperiode, waarin men zich verootmoedigt voor God, die zo’n rijke oogst geeft ondanks de tekortkomingen van zijn volk. Het klinkt niet zo logisch om midden in die periode feest te vieren.

Daar zijn 2 redenen voor. Ten eerste: 1.800 jaar geleden werden de leerlingen van rabbi Akiva getroffen door een plaag. Precies op de 33ste dag van de Omertelling kwam er een einde aan deze plaag waar veel leerlingen aan gestorven zijn.

De tweede reden is deze: Rabbijn Shimon, die wordt gezien als één van de meest invloedrijke rabbijnen ooit, overleed op deze dag. Hij was een leerling van rabbi Akiva en de schrijver van de Zohar, het meest mystieke commentaar op de Thora. Rabbijn Shimon gaf zijn leerlingen de opdracht zijn sterfdag in vreugde door te brengen. Hij zag het leven op aarde als een wachtkamer voor de komende wereld.

Van de Thora wordt ook gezegd dat deze licht op de wereld laat schijnen. Rabbijn Shimon werd gezien als iemand die omgeven was door dit licht. Zijn huis zou volgens de overlevering op zijn sterfdag door een intens licht omgeven geweest zijn. Daarom worden er op Lag Ba’Omer kampvuren aangestoken. Als herinnering aan dit spirituele licht, en om elkaar op grote afstand te laten zien met elkaar verbonden en in leven te zijn. Het graf van de rabbijn is op de berg Har Meron.

Bron: www.joods.nl

Zie ook

De feesten van het Oude Testament
31-07-2018
Sefirat Ha’omer – je dagen tellen
20-04-2021
Sjavoeot – wekenfeest of Pinksterfeest
17-05-2018