Advent: uitkijken naar

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerst. In 2022 is dat op zondag 27 november.

Dit bericht is geplaatst op 20-11-2022
Advent: uitkijken naar

Adventus

Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst) en advenire (= ergens naar toe komen). Advent betekent dus zoveel als: God komt naar ons toe.

Verwachting

De viering van advent heeft altijd een dubbel karakter. Enerzijds is het de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, waarin we de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden gedenken. Hij kwam in de wereld om door zijn offer de zonde teniet te doen (Hebreeën 9:26). Door Hem wilde God bij de mensen wonen. Dat geeft ons zowel redenen tot verootmoediging, maar ook redenen om te gedenken en te vieren!
Anderzijds richt advent de aandacht van de christenen op de Bijbelse belofte de Jezus in het einde der tijden terug zal komen. Advent is dus een tijd van verwachting: niet van de komst van een baby in een kribbe, maar van de wederkomst van Jezus Christus, wiens Koninkrijk dan de hele aarde zal vervullen en de tijd aanbreekt waarin God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen

De Adventsperiode omvat ongeveer vier weken, maar altijd 4 zondagen. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 28. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerst, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 27 november t/m zaterdag 24 december en duurt 28 dagen. De adventszondagen voor 2022 zijn dus: 27 november, 4, 11 en 18 december.

Zie ook

Advent - de Koning komt!
27-11-2022 | Roeland Klein Haneveld
Digitale adventskalender van Kerst Delfshaven
29-11-2022
Feest van verwachting en verwondering
19-12-2020