Jaarthema 2020-2021

We werken als Ichthusgemeente elk gemeentejaar (parallel met het schooljaar) met een jaarthema/tekst. Thema voor dit jaar is: Discipelscahp.

Dit bericht is geplaatst op 06-09-2020
Jaarthema 2020-2021

Hiermee proberen we een accent  in de gemeente te leggen waar vanuit sprekers, zangleiders en  wijkgroepen kunnen werken.

Omdat het thema van 2019-2020 zoveel omvattend is, hebben we het ook gekozen als thema voor 2020-2021:

Discipelschap

Discipelschap staat centraal in de visie van de Ichthusgemeente: Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven. In het artikel Missie en Visie worden een aantal kenmerken van discipelschap genoemd. Kort samengevat: Samen groeien in geloof opdat in daad en woord duidelijk is dat we Jezus volgen, wat het ook kost. We willen wat andere accenten leggen dan vorig jaar. Je zou daarom kunnen spreken van Discipelschap 2.0: boodschappers van hoop.

Jaartekst

Die iets andere insteek komt tot uiting in een andere jaartekst. Het thema wordt nu ondersteund door woorden uit Jesaja:

“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt (Jesaja 52:7a NBG).

Deze tekst vestigt de aandacht op Jezus, de vredebrenger van God, maar roept ons ook op om mensen te zijn die een boodschap van hoop uitstralen,; die gegrepen zijn door het goede nieuws, het evangelie van God. We willen graag geïnspireerd raken om

de boodschap van hoop, vergeving en herstel door te geven in daden en woorden – in het spoor van Jezus.

Zie ook

Jaarthema 2018-2019
03-09-2018
Jaarthema 2017-2018
04-09-2017
Jaarthema 2021-2022
05-09-2021