Jaarthema 2021-2022

We werken als Ichthusgemeente elk gemeentejaar (parallel met het schooljaar) met een jaarthema/tekst. Dit jaar is dat: Gods Woord - onze wegwijzer.

Dit bericht is geplaatst op 05-09-2021
Jaarthema 2021-2022

Hiermee proberen we een accent  in de gemeente te leggen waar vanuit sprekers, zangleiders en  wijkgroepen kunnen werken.

Jaarthema

Het jaarthema voor het  seizoen 2021-2022 is:

Gods Woord – onze wegwijzer

Dit sluit nauw aan bij de missie van de Ichthusgemeente:
“Wij willen een gemeenschap zijn van gelovigen, die door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.”

In de gemeentevisie wordt uitgelegd, hoe wij een gemeenschap willen zijn: door Gods liefde leren we elkaar van harte lief te hebben, wat zichtbaar kan worden in de volgende dingen:

  • We volgen Jezus en stimuleren elkaar om dichtbij Hem te leven
  • We vormen een sterke gemeenschap doordat iedereen op God gericht is
  • We zorgen in liefde en wijsheid voor elkaar en onze kinderen
  • We bouwen aan de onderlinge band
  • We voelen ons verbonden met andere christenen en streven naar samenwerking.

In dit seizoen willen we erover nadenken hoe dit verwezenlijkt kan worden.

Jaartekst

Het jaarthema wordt ondersteund door een jaartekst:

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart” (Kolossenzen 3:16)

De jaartekst is bij uitstek een richtingwijzer voor christelijk leven. De basis daarvan is dat we onszelf zien als gemeenteleden, die samen Gods woord leren kennen – niet een beetje, maar “in rijke mate”. We hebben die kennis nodig om elkaar in wijsheid te “onderwijzen” en “terecht te wijzen”.

Onderwijzen
Denk bij onderwijzen niet aan: elkaar de les lezen, maar elkaar helpen ons te richten op Jezus en zijn levenshouding. In het Woord van God staat Christus centraal, meer nog Hij ís het Woord. De Bijbel wijst ons de weg, niet door een tunnel (volg het rode lijntje), maar als een kompas, dat ons in elke omstandigheid helpt om ons op Jezus en zijn gezindheid te oriënteren en zo onze weg te vinden.

Terechtwijzen
Terechtwijzen is niet “iemand een standje geven”, maar elkaar aanvuren, bemoedigen, opbouwen of soms met liefde corrigeren. Dat is mogelijk in een gemeenschap, die zich richt op Jezus en die God met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen eert en Hem van harte dankbaar is voor zijn eindeloze goedheid.

Regelmatig zullen de sprekers de plaats van Gods Woord in ons leven benadrukken, evenals de wijze waarop wij met het Woord van God omgaan. Opdat we als gemeente in elk opzicht zullen groeien naar onze bestemming.

Zie ook

Jaarthema 2019-2020
04-09-2019
Jaartekst 2022-2023
04-09-2022
Jaarthema 2020-2021
06-09-2020