Inleiding

In het seizoen 2018/2019 was het jaarthema: de werking van de Heilige Geest. In het kader daarvan is ook een serie artikelen geschreven waarin het onderwerp diepgaand vanuit de Bijbel overdacht wordt.

Dit bericht is geplaatst op 24-01-2020
Inleiding

Voor het seizoen 2018-2019 was het jaarthema van de Ichthusgemeente:

De werking van de Heilige Geest

Dit thema wordt ondersteund door de jaartekst: “Ik bid dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest  (Efeziërs 3 vers 16).

In de Bijbel wordt gesproken over de Geest van God. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Voor sommigen is het een kracht of energie die van God uitgaat, voor anderen is het een reële persoon, al is het moeilijk je daar verder een voorstelling bij te maken. Want voor ons begrip is een van de kernmerken van een persoon een fysieke verschijning, een lichaam. Zichtbaar. Tastbaar. En dat zijn niet direct kenmerken van een geest.

Het "Thema: Heilige Geest" wil helpen nadenken over wat de Bijbel ons over de Heilige Geest laat weten.  We zullen proberen ons een beeld van hem te vormen en van het werk dat de Heilige Geest doet. De bron van onze zoektocht is de Bijbel. We zullen proberen zoveel mogelijk gegevens over Gods Geest weer te geven vanuit zowel het  Oude als het Nieuwe Testament.

Zie ook

Bijzondere uitingen van de Geest
24-04-2019
De doop met de Geest
24-03-2019
In een vreemde tongval
24-01-2019