Tienermoment

26 maart 2023
10:30 tot 11:15

In de afgelopen maanden hebben een aantal gemeenteleden (Jan Willem, Tim, Dinsja, Christian, Anja, Anton, Herbert, Mirjam en Jan Martijn) met elkaar nagedacht over het organiseren van een tienermoment tijdens de kerkdienst. We merken namelijk dat we een mooie groep tieners in onze gemeente hebben, maar dat zij niet altijd op hun plek zijn in de kerkdienst. Daarnaast is er best een verscheidenheid aan kennis, geloofservaring en motivatie in deze groep en lijkt het ons goed als zij elkaar wat makkelijker weten te vinden.

26 maart 2023
10:30 tot 11:15
Locatie
Unieplaza
Multatulilaan 12
Culemborg
Website locatie

In de afgelopen maanden hebben een aantal gemeenteleden (Jan Willem, Tim, Dinsja, Christian, Anja, Anton, Herbert, Mirjam en Jan Martijn) met elkaar nagedacht over het organiseren van een tienermoment tijdens de kerkdienst. We merken namelijk dat we een mooie groep tieners in onze gemeente hebben, maar dat zij niet altijd op hun plek zijn in de kerkdienst. Daarnaast is er best een verscheidenheid aan kennis, geloofservaring en motivatie in deze groep en lijkt het ons goed als zij elkaar wat makkelijker weten te vinden.

Daarom zullen we op de volgende data een tienermoment organiseren tijdens de kerkdienst:

  • 22 januari
  • 26 maart
  • 16 april

Op 19 februari is er een jongerendienst gepland, vandaar dat we die maand overslaan. De opzet is dat de tieners in de leeftijd 12-18 jaar het begin van de dienst meemaken en tegelijkertijd met de kinderen van de groepen Rood, Wit en Blauw de dienst verlaten. Tijdens een laagdrempelige ontmoeting zullen de tieners met elkaar in gesprek gaan over het geloof waarbij een of twee ouders begeleiden.

Na drie keer zullen we het tienermoment evalueren en bepalen of en hoe ermee verder te gaan. Het is niet onze intentie om wekelijks een tienermoment te organiseren, want we hebben ze ook graag in de dienst ;-)


Locatie
Unieplaza
Multatulilaan 12
Culemborg
Website locatie